Bağlama Vefkleri

Bağlama vefkleri sadece aşk bağı için değil göz bağı dil bağı veya kocayı evine bağlama gibi konularda da yapılmaktadır.