Browsing: Büyü Bozma

Büyü bozma yapılır. Geçmişten beri yapılan büyü Cenab-ı Allah’ın yasaklamış olduğu çirkin bir iştir. “Düğümlere üfleyen üfürükçülerden Allah’a sığınırım”.

Büyü Bozan Dualar Büyü Bozan Dualar: Büyüler, yüzyıllardan beridir dünya üstündeki enerji ile çalışan aracılardır. Büyüler, hem pagan hem de şaman…