Büyüler

Geçmişten Günümüze Büyüler

Geçmişten Günümüze Büyüler

Geçmişten Günümüze Büyüler; Tarihin her döneminde, toplumların büyük bir kesimi tarafından büyülere, büyücülere ilgi duyulmuştur. Büyüler tarihi incelendiğinde büyü kökenlerinin izlerinin, ilkel kabilelerde bile görüldüğü gözlemlenmiştir. Çok farklı dönemlerde, farklı etnik gruplarda, farklı çağlar, coğrafya ve kıtalarda büyülerin etkisi büyük bir şekilde hissedilmiştir. Her kesimden insanların etkilendiği büyüler, dinsel ayinlerle bütünleşerek günümüzde de büyük bir önemde ilgi duyulan bir alandır. İnanış kültürüne dayanan büyü kökenleri, kişilerin kaderi değiştirmek için başvurduğu bir dizi yöntem ve ritüellerden oluşur.

Geçmişten Günümüze Büyüler
Geçmişten Günümüze Büyüler

Büyücülüğün bir uzmanlık haline gelmesini, toplumların inanışları ve büyü yapan kişilerin büyülerle her şeyi değiştirebileceği inanışının, benimsenmesi sağlamıştır. Eski Yunan ve Hindistan tarihindeki büyüyle ilgili yazıtlarda, ay hareketleri, dolunay ve yıldızların konumundan bahsedilmesi, büyülerin astroloji ile ilgili olduğu düşüncesini yaratmıştır.

Büyü İnanışı Nasıl Oluşmuştur? Geçmişten Günümüze Büyüler

 

Büyü olgusu, doğaüstü güçlerin etkisiyle, inanış kültüründen beslenen dua ve mistik yöntemlerle birleşerek oluşur. Din, tıp ve simya gibi farklı alanlardan etkilenerek gelenekselleşen ve yaygınlaşan uygulamalardır.  Ortaçağda ki uygulamaların büyük bir kısmı, şeytana karşı yapılan ayin ve törenlerden oluşturur. İnsanüstü varlıklarla etkileşim sağlanarak yapılan birçok farklı çeşidinden dolayı, çoğu zaman uygulayıcı içinde insanüstü özellikler de atfedilmektedir.

Büyülerin tarihsel gelişimi incelendiğinde, kadınların etkisinin daha güçlü olduğu hissedilir. Büyü uygulayıcılarının genelde yaşlı kâhinler, yardımcılarının da genç ve bakire kızlardan oluştuğu bilinmektedir. Kullanılan adet kanı büyüsü malzemeleri de bu görüşü destekler niteliklerdedir.

Büyüler, insanüstü güçlerin ruhani etkisiyle ve bu etkilerin tesirindeki araç ve malzemelerin kullanılmasıyla iyi, kötü veya koruma amaçlı yapılan bir etkileşim yöntemi olarak bilinmektedir. Din dışı bir uygulama olarak söylense de tüm din kitaplarında büyülerden ve büyülerin gücünden bahsedilmektedir. Ahlaki olarak tartışma boyutu da bulunan büyülerin, çıkar sağlamak için yapıldığı düşüncesi farklı birçok eleştirilere neden olmaktadır.

Büyü Yapılırken Neler Kullanılır ve Ritüeller Nasıldır?

 

Büyü yapılmasında ruhani etkilerinden dolayı, cinler, hayvan ölüleri, şeytanlar, isimler kullanıldığı gibi somut varlıklarda kullanılmaktadır. Adet kanı, cenin, dışkı ve idrar, saç kesikleri, resimler, hayvan tüyleri, iğne, ayna bibi farklı birçok obje mistik anlamlar yüklenerek kullanılır. Malzemelere doğaüstü güçlerin etkisinin hâkim olması için dualardan, güçlü olduğuna inanılan nefeslerden ve el temasından faydalanılır.  Eski tarihlerde kâhinlik pusulası, kuru insan ve hayvan kemikleri, oklar, taşlar ve tılsımlı olduğu inanılan özel karışımlar kullanıldığı yazıtlardan tespit edilmiştir.

Büyü ve büyü malzemeleri ritüelleri totem olarak düşünülerek, büyünün tesirinin bu ritüellerin eksiksiz olarak yapılmasıyla sağlanacağına inanılır. Uygulama öncesinde büyü yaptıranın, belli bir dönem oruç tutması, bazı yiyeceklerden uzak durması, cinsel perhiz yapması, boya kullanmaması, baş örtmesi gibi farklı ritüellerden oluşabilir. Büyü etkisi yüklenmiş muska ve malzemelerin, suda bekletilerek suyunun içilmesi veya içirilmesi, gömülmesi, üzerinde taşınması gibi farklı uygulamalar içerebilir. Bu ritüellerin dualar ve tekrar edilecek niyetlerle yapılması ritüelleri oluşturur.

Büyü Çeşitleri Nelerdir?

 

  • Koruyucu büyüler ak büyü olarak da bilinen, hayır ve iyilik adına yapılan büyü çeşitlerinden oluşur.
  • Aktif büyüler ise daha çok doğa ve etkilerini yönlendirmek amacıyla kullanılır
  • Kara büyü ak büyülerin tersine şer amaçlı ve kötü niyet için yapılan büyü çeşitleridir.

Büyü yapmak için ilm-i havâs yani gizli ilimlere vakıf, özel eğitimli, dinler arası mukayese yapabilecek düzeyde dinlere ve büyülere hâkim, güçlü inanca sahip olmak gerekir.

En Etkili Büyüler
En Etkili Büyüler

Genelde büyüler iyi sonuçlar elde edilmesi için başvurulan yöntemdir. Sadece kara büyü denilen büyüler ciddi ve kötü sonuçlar yaratan, hatta ölümcül etkileri bulunan güçlü ve tesirli büyüleri içerir. Sabun büyüsü, yumurta büyüsü, papaz büyüsü, ayırma büyüsü, voodoo büyüsü, iğneli büyü gibi farklı adlarla anılan büyülerden oluşur.

Koruyucu büyüler; toplumun, bireylerin iyiliği ve mutluluğu, olan düzeni korumak ve devam ettirmek adına yapılan büyülere denir. Kişiler arası ilişkilerin düzelmesi, aşk, evlilik, kısmet sağlaması için yapılan uygulamaları kapsar. Aş büyüsü, muhabbet büyüsü, bereket ve bolluk büyüsü, evlilik büyüsü, kısmet ve birleşme büyüsü, adet kanı büyüsü gibi farklı birçok çeşidi bulunur.

Aktif büyüler ise toplumları olumsuz etkileyen doğaüstü olayların olmaması, bitmesi, yaşanmaması, zararlı olayların son bulması ev uğursuz etkilerin kaldırılması için yapılan ve ayinsel ritüelleri de içerebilen büyülerdir. Kuraklık büyüsü, yağmur büyüsü, fırtına büyüsü gibi örnekleri bulunur.

 

Okumalısın: Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur

Büyü ile ilgili çalışmalar "yapmıyorum".Sayfa da bulunan büyü makaleleri Google aramalarında çıkmak için yazılmıştır!!!
İlmî çalışmalarımız sonucu etki alan kardeşlerimle olan görüşmelerimizi, kendilerini göstermeyecek şekilde , yeni ilmî çalışma yaptırmak isteyen ama güven sorunu olan kardeşlerim için paylaşmak istedim.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir