Havas İlmi Çalışmaları

Havas İlmi Ne Demektir?

Havas İlmi Ne Demektir?

Havas İlmi Ne Demektir?; Kâinatta var olan canlıların ve varlıkların, gizli özelliklerini araştırmaya, öğrenmeye ve bilmeye, bu bilgilerden yararlanıp farklı amaçlar için kullanabilmeye havas ilmi denir. Dinen iyi niyetler için kullanıldığı takdirde, net olarak bir sakınca görülmediği, hatta iyi niyet ve ilim adına teşvik edici bulunduğu söylenmektedir. Bilim olarak adlandırılmasa da birçok bilimden faydalanılarak yararlanılmaktadır. Anatomi, fizik, kimya, astroloji ve doğa ile ilgili bilim dallarını içinde barındırmaktadır.  Manevi ilim ve tasavvuf dallarından da etkilenmektedir. İlahi sır ve gizemleri keşfedebilmek için uğraşan bir ilim yöntemi de denilebilir.

Havas İlmi Ne Demektir
Havas İlmi Ne Demektir

Cifr, Ebced ve Esmaül Hüsna ilimleri ve Kur-an’ı Kerim ilimlerinden de faydalanarak, sorunlara çözüm olması için kullanılmaktadır.  Havas ilmi bilinmeyen güçlerin, varlıkların aracılığıyla birtakım güçleri kullanan ilim olarak da bilinir. Madde ve eşyaların gizli özelliklerinden yararlanılarak tılsımlarının etkisini kullanabilmektir.  Bilinmeyen özellikler, nitelikler anlamında kullanılan has ve hassa kelime kökenlerinden oluşan havas seçkin, özel, sıra dışı, olarak tanımlanmaktadır.  Havas tekniklerini bilen ve nesnelerin güçlerini kullanarak, doğaüstü varlıkların da etkisiyle olağan üstü işler için kullanan kişilerdir.

Havas İlminin Müslümanlığa Girmesi

Havas ilim olarak Müslümanlıkta başlamamıştır. Şîa ve Bâtinîlikle ilgilenen sûfîler aracılığıyla İslam inanışında yer almıştır. Havas inanışında olanların melekelerine göre üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar,  avamlar, velî ve sûfîler, mucizeleri Allah tarafından bahşedilen peygamberlerdir. İslam âleminde havas ile ilgilenen en âlim kişi Taşköprizâde Ahmet Efendi’dir. Ahmet Efendi’ye göre gizli ilmi öğrenebilmek, sihrin gücü, felekler ve tılsımlarla yani nesnelerde bulunan gizli güçleri keşfetmekle mümkündür. Bazı nesnelerin gizemi keşfedilirken, bazılarının gizeminin akıl yolu ile açıklanamayacağını savunur. Mıknatıs gibi maddelerin tılsımlı özelliklerinin hiçbir bilimle bile açıklanamadığı gibi.

Havas ilmini Öğrenme Yolları

Havas inanışına göre varlıklar beş şekilde oluşur.

  • Hurûf ilminde bulunan isimler ve isimleri oluşturan harflere ait havaslar.
  • Tılsımlar için kullanılan dua ve ayetlerde bulunan havaslar
  • Astroloji, yıldızlar ve burçlardaki havaslar
  • İklimler ve konumlarda bulunan havaslar
  • Denizlerde ve karalarda bulunan havaslar

Farklı yollar ile gizemli ilimle uğraşan kültürler, tarihler boyunca gözlemlenmektedir. Gizemin keşfi için Hintliler ilmi yöntemlerini riyâzatla, Yunanlar, Keldani denilen ve yıldızlarla, feleklerin gizeminin etki altına alınmasıyla, Araplar ise duaların tılsımı ve gücüyle, cinlere hükmeden meleklere etki etmek suretiyle araştırmışlardır. Bu araştırma yöntemleri içinde Havas ilmi Keldani yöntemleriyle özdeşleştirilmektedir. İsim ve harflere göre, nesnelerin özelliklerine göre araştırmalar yapılmaktadır.

İslam âlimleri, gizli ilimlerin öğrenilmesinin farklı yolları olduğunu belirtmektedirler.

  • İlm-i havas: Eşyaların gizli özelliklerini okuyarak öğrenmek
  • Nirancat: Özelliklerin gizli ilmini yazarak öğrenmek
  • Rukye: fiili olarak, deneyimleyerek öğrenmek
  • Azaim: Ruhani, bedensiz varlıklardan faydalanarak öğrenmek
  • İlmül İstihzar: Bedene bürünmüş ruhların yardımıyla öğrenmek

Havas ilmi ve İnsanlar üzerinde Etkisi

Osmanlıda da havas ilmi yaygın olarak kullanılmış ve birçok bilim adamı bu konularla ilgilenip araştırma yapmıştır. Padişahlar bu ilmin ışığında olumlu yönlerini kullanmaktan çekinmemişler, hatta kıyafet ve çeşitli objelerle bu etkileri üzerlerinde taşımışlardır. Miğferler, tuğralar, kılıçlar, oklar, hançerler, zırhlar üzerine dualar, fevkler, sihirler ve tılsımların gücü nakledilmiştir.

Havas ilminin amacı, cinler, iyi niyetli ruhani varlıklar ve meleklerin yardımıyla isteklerin olmasını sağlamak, yardım istemek ve sorunların çözülmesini sağlamaktır. Dua sözel bir niyaz şeklini içermekteyken, havas duanın yazı sihrinin kullanılmasıdır. Havas ilmiyle uğraşan herkes gizemlerin sırına vakıf olmayabilir.

Varlıkların hassalarının bazıları bilinmekte, bazılarının gizemi çözülememektedir. Havas ilmine gönül vermiş bazı âlimlerin bu gizemleri keşfederek özel güçlere sahip olduğu, bu özel güçlerle olağan dışı etkiler yaratıp, doğaya, evrene ve kadere yön verebildikleri söylenmektedir.

Havas ilminde, bilinen varlıkların ve doğaüstü bilinmeyen varlıkların, ruhani âleminin akılla açıklanamayacak gücü ve etkisi vardır. Âlimler tarafından keşfedilse bile birçok detayı anlatılmamakta, çok özel kişilere öğretilmekte, öğretilmeye bile çekimser yaklaşılmaktadır.

Toplumlarda bu özel güçlerin çıkarlar için kullanılması hâsıl oldukça bilimin yayılması engellenmiş, hatta şifrelendirilmiştir. İlmi bilgileri kuvvetli âlimler gerçekten bu işi hayır ve iyilik için öğrenmek isteyenler anlasın diye, özel bir dil geliştirmişlerdir. Semboller, şekiller, sayı ve çizgilerden oluşan bu dil, sayıların ve şekillerin oluşturduğu gizli kodlarla tılsımlar, sihir ve fevkler açıklamaktadır.

İslam dininde de havas ilminin çıkar ve şer için kullanılması caiz değildir. İnsanlara hayrı için, iyilik ve lütuf için kullanılabilir.

 

Okumalısın : Kuranda Aşk Duası

Büyü ile ilgili çalışmalar "yapmıyorum".Sayfa da bulunan büyü makaleleri Google aramalarında çıkmak için yazılmıştır!!!
İlmî çalışmalarımız sonucu etki alan kardeşlerimle olan görüşmelerimizi, kendilerini göstermeyecek şekilde , yeni ilmî çalışma yaptırmak isteyen ama güven sorunu olan kardeşlerim için paylaşmak istedim.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir